Predstavitve projekta invalidskim društvom

datum: 30.08.2013

kategorija: Novice

Projekt Film za vse smo predstavili vodstvom in članom vseh pomembnejših invalidskih društev, ki delujejo na Goriškem.

Na Medobčinskem društvu invalidov Nova Gorica, Društvu paraplegikov severne Primorske, Društvu gluhih in naglušnih Nova Gorica ter na Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica so predstavitve zbudile precej zanimanja, tako da smo ponekod predstavitve tudi ponovili oziroma se še posebej pogovorili z nekaterimi posamezniki, ki jih zanima sodelovanje v projektu. Na vseh društvih smo se dogovorili o možnostih dodatnih pogovorov s kandidati za usposabljanja. Kjer obstaja taka možnost, smo se dogovorili, da opis projekta Film za vse in povabilo na delavnice društva objavijo v svojih internih glasilih in na svojih spletnih straneh, in s tem še dodatno spodbudijo svoje člane k sodelovanju.