Brain Day 2014

datum: 23.06.2014

kategorija: Novice

V sklopu prireditve Brain Day 2014, na kateri so raziskovalci iz gospodarstva in akademije ter študentje različnih fakultet, vključeni v program “Po kreativni poti do znanja” predstavljali svoje raziskovalne in razvojne dejavnosti, smo predstavili tudi projekt Film za vse.

Študentje, ki so vključeni v program “Po kreativni poti do znanja” – financira ga Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije – s pomočjo mentorjev z visokošolskih zavodov in iz gospodarstva skozi praktične projekte pridobivajo znanja inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov. Na prireditvi Brain Day 2014, ki je potekala 20. junija v Novi Gorici, so mentorji in študentje predstavili široko paleto projektov, na katerih delajo.

Brain Day 2014 - predstavitev Film za vse

V sklopu prireditve smo skupini tridesetih študentov in njihovim mentorjem predstavili tudi projekt Film za vse. Poleg razlage o poteku in načrtovanih ciljih projekta je veliko zanimanja vzbudil tudi praktičen in atraktiven prikaz delovanja različne specializirane opreme za filmsko produkcijo.

Brain Day 2014 - predstavitev Film za vse Brain Day 2014 - predstavitev Film za vse Brain Day 2014 - predstavitev Film za vse