Predstavitve rezultatov projekta in filmske projekcije

datum: 30.08.2014

kategorija: Novice

V zaključnih fazah projekta Film za vse smo največ energije vložili v promocijo doseženih rezultatov.

V različnih krajih osrednje in zahodne Slovenije smo organizirali vrsto promocijskih dogodkov, na katerih smo obiskovalcem predstavili potek in namen projekta ter projektne rezultate. Obiskovalcem smo seveda prikazali tudi izbor kratkih filmov, ki so nastali tekom projekta.

Filmska projekcija

Nekatere dogodke smo pripravili za splošno javnost, na nekaterih pa smo nagovorili bolj specifično občinstvo – na primer člane različnih invalidskih organizacij, predstavnike organizacij, ki se ukvarjajo s filmom in vizualno umetnostjo, amaterske igralce, ipd. Še posebej tiste dogodke, ki smo jih namensko pripravili za predstavnike različnih invalidskih organizacij, smo dopolnili s pogovori, na katerih smo obravnavali možnosti prihodnjega sodelovanja njihovih članov pri video in filmskih aktivnostih.

 

Film za vse in Mladinski filmski tabor<br />
(foto Dejan Šuc)

Predstavitve projektnih rezultatov

Priprave na filmsko projekcijo