O projektu

Glavni cilj projekta je izboljšati možnosti invalidov za zaposlitev v kulturnih dejavnostih.  

 

Projekt Film za vse bo skozi vrsto specializiranih delavnic in usposabljanj invalidom ponudili znanja in spretnosti za aktivno udejstvovanje v kulturno umetniški dejavnosti, povezani s filmom. Poseben poudarek bo namenjen izboljšanju dostopnosti filmskih vsebin vsem gledalcem, ne glede na njihove posebne potrebe.

Vsa usposabljanja v sklopu projekta so za udeležence brezplačna. 

V projekt vključujemo invalide ne glede na obliko in stopnjo invalidnosti in jih spodbujamo
k medsebojnemu sodelovanju in iskanju rešitev, ki ponujajo celovit odgovor na težave vseh invalidnih skupin.

Udeleženci delavnic bodo pridobljeno znanje preiskusili tudi v praksi, saj bo tekom projekta nastalo nekaj kratkih filmov. Izdelki bodo objavljeni na spletni srani projekta, gledalcem pa jih bomo skupaj z ustvarjalci predstavili tudi na projekcijah.

Rotary klub Nova Gorica je v preteklih letih uspešno izpeljal dva odmevna projekta, namenjena usposabljanjem invalidov za izboljšanje njihove zaposljivosti na kulturnem področju. Projekt Oder za vse, ki je bil namenjen usposabljanjem na področju gledališke dejavnosti, je leta 2010 prejel prestižno mednarodno nagrado »Rotary Social Awad«. Projekt Knjiga za vse je bil usmerjen v literaturo in se je zaključil z vzpostavitvijo spletne knjižnice na portalu www.knjigazavse.si. Vabljeni k branju – in pisanju!

Projekt Film za vse delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.