Postprodukcija

Delavnica je že zaključena.

 

Delavnica temelji na digitalnih tehnologijah, zato se od udeležencev pričakuje predznanje osnov računalništva.

Predstavljeni bodo različni formati snemanja, shranjevanja posnetkov in objave. Spoznali bomo potek dela: pregled in izbira materiala, izgradnja časovnice, oblikovanje prehodov med posnetki, uporaba efektov, digitalna obdelava. Delali bomo na vključevanju zvoka in sinhronizaciji, ter spoznali še dodatne elemente, kot so špice, podnapisi, glasba.