Projektno vodenje in upravljanje z avtorskimi pravicami

Delavnica je že zaključena.

Spoznali bomo splošna načela in glavne načine projektnega vodenja, ter projektno vodenje kulturnih oziroma filmskih in video projektov.
 

Predstavljeno bo načrtovanje projekta, terminski načrt, finančni načrt, obvladovanje tveganj za uspešno izvedbo projekta, skrb za projektno dokumentacijo, načini zagotavljanja kakovosti, ipd. Seznanili se bomo z oblikami avtorskih pravic ter z njihovo zaščito v praksi, tudi na spletu. Ogledali si bomo možnosti zaposlitve v kulturni dejavnosti.