Vaje na terenu, drugič

Na druge terenske vaje smo se odpeljali na Vrhniko pri Ložu.