O zaključku projekta v reviji Paraplegik

17.10.2014

V oktoberski številki revije Paraplegik je izšel članek, ki opisuje najpomenbnjše rezultate projekta Film za vse.

Revija Paraplegik, oktober 2014