Sponzorji

Vabimo vas, da postanete sponzorji aktivnosti in ustvarjalnih projektov, ki jih izvajamo kot nadaljevanje projekta Film za vse.

V zameno za sponzorski prispevek vam nudimo promocijske in druge storitve v obsegu, ki je odvisen od višine sponzorskehga prispevka:

  • objava imena sponzorja, logotipa in aktivne povezave do spletnega mesta sponzorja na spletnem mestu projekta FILM ZA VSE (www.filmzavse.si). Te storitve bo društvo opravljalo najmanj 1 leto po podpisu pogodbe in prejetju vseh gradiv (logotip ipd) s strani sponzorja;
  • organizacija individualnih srečanj in medsebojna predstavitev sponzorja in članov ustvarjalnih ekip.

Sponzorsko razmerje je opredeljeno s pogodbo, vsak sponzor v roku 8 dni po podpisu pogedbe prejme račun v višini dogovorjenega sponzorskega prispevka.

 

 

Naši sponzorji

Arctur logo      Vahta - logotipvitanest logo